Language: Bulgarian / English
Encoding: UTF8
Best viewed: Opera 6, MS IE 4, etc. or higher, Resolution 1024x768, max. colors

Хартиен модел на Кон-Тики / Kon-Tiki Papermodel
Мащаб / Scale 1:100

Защо Кон-Тики?

Защото моделът е лесен за изработване и ще се научите да правите хартиени тръби, които изглеждат като направени от дърво. Ще се научите да правите мачти и реи от клечки за зъби и бамбукови шишове. Мисля, че е идеалният първи модел. Той изглежда великолепно и екзотично, даже когато не е изработен перфектно - още оригиналът не е бил перфектен.

И защото Кон-Тики е легенда - като Къти Сарк, Санта Мария, Голден Хайнд на Френсис Дрейк, Виктъри на адмирал Нелсън, Титаник и Аврора.
Защото той е синоним на морско приключение, на свободата и смелостта.

Даже си мисля, че Тур Хейердал е бил един от прототипите на Индиана Джоунс.

Why Kon-Tiki?

Because it's easy to build and you will learn how to make paper tubes that looks as wooden. How to make masts and spars from toothpicks and bamboo spits.
It's the perfect first papermodel, I think. This model looks great and exotic even when it is not perfectly build and assembled - the original was not perfect.

And because Kon-Tiki is a legend, as Cutty Sark, Santa Maria, Golden Hind, Victory, Titanic, and Aurora. Moreover - it is a synonym of adventure, freedom and courage.

I think Thor Heyerdal was one of the prototipes of Indiana Jones.

_____________________________________________________________________________________________________________

booklet

Брошура на модела (инструкция за сглобяване) - вътрешна страница (PDF, 1,8 MB)

Model Booklet (Assembly Instructions) - inside (PDF, 1.8 MB)

_____________________________________________________________________________________________________________

Стапел за монтажа / Building Jig (PDF): Assemby Jig (cardboard 200-250 g/m ²)

jig1 jig2 jig3 jig4

_______1________________2_______________3________________4__________________________________________________

1. Биговайте по линиите за огъване и изрежете, без да изрязвате малките правоъгълни отвори.
Score, then cut, but don't cut the small squate holes inside.

2. Огънете и залепете стапела.
Fold and glue.

3. Изрежете малките правоъгълни отвори (за монтажа на напречните греди).
Cut out small square holes on both sides (for the corssbeams).

4. Залепете стапела за по-дебел картон (над 1 mm).
Glue the jig to thick (over 1 mm) cardboard.

_____________________________________________________________________________________________________________

Опростен модел - без реалистични текстури / Simplified version of the model - without realistic textures

Click images to download the PDF files

Първа, втора и трета страница - разпечатай на картон 160 g/m ² / First, Second and Third Page - print on cardboard 160 g/m ²

PDF, 49 kB Page 2 PDF, 94 KB p3 PDF, 145 KB

Четвърта страница - разпечатай на хартия 80 g/m ² / Fourth Page - print on paper 80 g/m ²

p4 PDF, 286 KB

_____________________________________________________________________________________________________________

Модел на Кон-Тики - дървен рангоут / Kon-Tiki Cardmodel - Wooden Spars Drawings:

Wooden Spars

_____________________________________________________________________________________________________________

Модел на Кон-Тики - Ванти / Kon-Tiki Card Model - Shrouds

Shrouds template

_____________________________________________________________________________________________________________

Снимки на набързо направения тест-модел (опростена версия) / Photos of Quick and Dirthy Test Model (Simpler Version):

m1 m2 m3 m4

_____________________________________________________________________________________________________________

Компютърна графика / Renders (click image to enlarge):

r1 r2 r3

r4 r5 r6

r7 r8 r9

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Връзки / Links:

Музеят Кон-Тики (Осло, Норвегия) / The Kon-Tiki Museum (Oslo, Norway): http://www.kon-tiki.no/Ny/Dok_eng/e_start.html
Статия в Wikipedia / Wikipedia Article: http://en.wikipedia.org/wiki/Kon-Tiki

Други модели на Кон-Тики / Other Kon-Tiki models:

ABC Papermodel

Balsa Kon Tiki de Mario Vallejo

Други модели / Other paprmodels: bghobby , papermodels BG ,
Перфектно изработен модел на Кон-Тики / A perfect model of Kon-Tiki

_____________________________________________________________________________________________________________

home

Последно обновяване / Last Updated: Apr. 30, 2013

eXTReMe Tracker